Бакалаврські роботи

Спеціальність     035Філологія «Польська мова і література»

Освітній рівень    Бакалавр

Форма навчання    Денна

 

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Равлюк

Мар’яна

Романівна

Семантичні та структурні особливості евфемізмів польської мови (на матеріалі фінансової сфери) к.ф.н., ст.викл.

Скрипник М.В.

к.ф.н.доц.

Пена Л.І.

2 Кандюк Уляна Русланівна Порівняльна характеристика фразеологізмів на позначення погоди в польській та українській мовах к.ф.н., ст.викл.

Скрипник М.В.

к.ф.н., доц. Драгомирецький П.П.
3. Балаж

Юлія

Іванівна

Соціокультурні та лінгвістичні особливості фразеологізмів з анімалістичним компонентом  в польській та українській мовах к.ф.н., ст.викл.

Скрипник М.В.

к.ф.н., доц. Петришин М.Й.
4 Приймак

Іванна

Олександрівна

Вербальні засоби створення образу жінки в польському фольклорі д.ф.н., проф.

Лесюк М.П

к.ф.н., доц.

Ткачук Т.О.

5 Люклян

Марія

Романівна

Релігійна лексика польської мови: походження і значення д.ф.н., проф.

Лесюк М.П

к.ф.н., доц.

Семенюк О.І.

 

6 Лубик

Надія

Василівна

Особливості молодіжного польського сленгу, його походження і значення д.ф.н., проф.

Лесюк М.П

к.ф.н., проф.. Мельник Я.Г.
7 Голіней Юлія Засоби вираження мовної агресії у польських ЗМІ д.ф.н., проф.

Лесюк М.П

к.ф.н., проф.. Мельник Я.Г.
8 Здирко

Ірина Іванівна

Фразеологізми з позитивною та негативною оцінкою людини в польській та українській мовах к.ф.н., доц.

Дорогович Н.О.

к.ф.н., доц. Пославська Н.М.
9 Дякун

Діана

Романівна

Лінгвокультурна специфіка фразеологічних одиниць (на матеріалі польської та української мов) к.ф.н., доц.

Дорогович Н.О.

к.ф.н., доц.

Ципердюк О.Д.

10 Шаган

Юлія Михайлівна

 

Кулінарна термінологія в польській та українській мовах: порівняльний аналіз к.ф.н., доц

Лазарович О.М.

к.ф.н., доц. Паньків У.Л.
11 Михальчук Валентина

Володимирівна

Фразеологізми  на позначення краси в польській та українській мовах к.ф.н., доц

Лазарович О.М

к.ф.н., доц.

Мицан Д.М.

12 Раврик Христина

Миколаївна

Юридична термінологія на позначення банківської діяльності в українській та польській мовах к.ф.н., доц

Пелехата О.М.

к.ф.н., доц.

Мицан Д.М.

 

Спеціальність     014 Середня освіта «Польська мова і література»

Освітній рівень    Бакалавр

Форма навчання    Денна

 

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Саведчук

Надія

Ярославівна

Вивчення фразеології в школі. Фразеологізми з компонентом ” нуль” у польській мові к.ф.н., доц.

Мицан Д.М.

к.ф.н., доц. Пославська Н.М.
2 Шміляк

Михайло

Михайлович

Вивчення фразеології на уроках. Фразеологізми з компонентом “стежка” у польській мові. д.ф.н., доц.

Мицан Д.М.

к.ф.н., доц. Пославська Н.М.
3. Яцюк

Яна

Миронівна

Особливості вивчення польськоі лексики на позначення історіі Івано-Франківська ( на прикладі газети Kurier Galicyjski). к.ф.н., доц

Пелехата О.М.

к.ф.н., доц.

Мицан Д.М.

4 Максимів Оксана Гениківна Методика вивчення дієприкметника на уроках польської та української мов. к. ф. н., доц. Щербій Н. О. к. ф. н., доц. Воробець О. Д
5 Воробець

Олександр

Русланович

Футбольна лексика у польській та українській мовах: семантичний та функціонально-прагматичний аспекти к.ф.н., доц. Лазарович О.М. к. ф. н., доц. Пітель В.І.

 

Спеціальність     035Філологія «Чеська мова і література”Чеська мова і література»

Освітній рівень    Бакалавр

Форма навчання    Денна

 

№ з/п ПІБ студента Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1. Стасинець

Христина

Лексико-фразеологічні засоби створення комічного ефекту у творах чеських письменників(на матеріалах творів Я.Гашека, С.Чеха, К. Полачка та ін..): каламбури, ФО, порівняння, народна лексика і фразеологія ст..викл.

Дерев’янко В.І.

к.ф.н., доц. Мицан Д.М
2 Ференц Наталія Лексика сфери бізнесу в сучасній чеській мові. ст..викл.

Дерев’янко В.І.

к.ф.н., ст..викл.Скрипник М.В.
3. Копищик Оксана Процеси термінологізації сленгових назв у чеській мові ст..викл.

Дерев’янко В.І.

к.ф.н., асист. Корпало О.Р.