Інформація про спеціальність 035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська