Лазарович Ольга Миколаївна

 

Лазарович Ольга Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент

 

 

<strong>CV викладача</strong><strong>Навчально-методична робота</strong><strong>Основні публікації</strong><strong>Діяльність</strong><strong>Контакти</strong>

Лазарович Ольга Миколаївна

Постійна адреса

 

Тел. та email

 

Дата народження

Національність

Посада

 

 

 

 

 

 

 

Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаж роботи

 

Сертифікати

 

 

 

 

 

Стажування / підвищення квіліфікації

 

 

 

 

 

Наукові досягнення

 

 

 

 

 

 

 

Знання мов

Україна, м. Івано-Франківськ, 76026

вул. Сухомлинського, 2/303

тел. 067 28 40 361

olha.lazarovych@pnu.edu.ua

06 серпня 1963 року

Українка

2019–2001 р. доцент кафедри слов’янських мов ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

2001–1995 рр., асистент, потім викладач кафедри слов’янських мов

1995–1986 рр. асистент кафедри російської мови

2019–2008 рр. Виконую обов’язки заступника декана Факультету філології.

2006–2019 рр. Секретар Вченої ради Факультету філології

 

1998 р. екзамен за повний курс з польської мови у Київському університеті імені Тараса Шевченка на право викладати польську мову

1995 р. Захист кандидатської дисертації з теорії мовознавства на тему: “Теоретичні проблеми опису фрагментів мовної картини світу”

1982–1986 навчання в Івано-Франківському державному педагогічному інституті імені Василя Стефаника.

Спеціальність “Російська мова і література”. Кваліфікація “Вчитель російської мови і літератури”

1982–1986 навчання в Коломийському педагогічному училищі. Кваліфікація “Вчитель початкових класів”

 

32 роки у закладах вищої освіти ІІІ–ІV рівня акредитації

 

2019 р. Сертифікат про участь в тренінгах “Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED”

2017 р. Сертифікат  № 2141/2017 про закінчення методичного курсу “Навчання польської мови (як іноземної) в Україні”

 

 

2020 р. Міжнародний інститут історії і біографії (Дубаї – Нью-Йорк – Рим – Єрусалим – Пекін). III Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності”. Міжнародний Сертифікат № 5002

2018 р. Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра польської філології

2007, 2013  Державна вища школа в Гожові Великопольському ім. Якуба з Парадижу, кафедра польської мови (Польща)

2012 р. Інститут менеджменту НАПН України, підвищення кваліфікації у галузі “Заступники директорів інститутів / деканів факультетів”.

2001 р. Інститут полоністики, Ягелонський університет (Польща)

 

Більше 30 статей у фахових вітчизняних та закордонних виданнях в галузі порівняльної семантики, історії та сучасності польської мови

Навчально-методичні посібники з орфографії польської мови, історії польської мови, церковнослов’янської мови.

2016, 2018 Член наукової ради збірника “Zeszyt naukowych prac ukrainoznawczych”, 2019 р. член редакційної ради цього збірника (Академія ім. Якуба з Парадижу, Польща).

Секретар та член комісії зі здачі державного сертифікованого екзамену з польської мови  при NAVA

Українська, польська, російська

 

ОР “БАКАЛАВР”

 

ОП “Польська мова і література” 

Наскрізна програма практик. ОР бакалавр.Філологія

Навчальна діалектологіно-етнографічна практика.Програма та методичні рекомендації

Виробнича навчально-виховна педагогічна практика. Програма та методичні рекомендації

Силабус. Вступ до слов’янської філології

Силабус Орфографічний практикум польської мови

Силабус. Історія і діалектологія польської мови. Польська мова і література.

Силабус. Історія і діалектологія польської мови ПМЛф-2 (оновлений)

Методичні рекомендації до курсу. Історія і діалектологія польської мови.

 

ОП “Чеська мова і література” 

Силабус. Вступ до слов’янської філології. Чеська мова і література.

 Силабус Вступ до слов’янської філології (оновлений).

 

ОП “Польська мова і література та англійська мова” 

Історична граматика та діалектологія польської мови. ПАМЛ-2 Силабус 2023 (1)

 

ОП “Середня освіта (польська мова та література)” 

Наскрізна програма практик. ОР бакалавр. Середня освіта

Навчальна діалектологічно-етнографічна практика. Програма та методичні рекомендації.

Виробнича навчально-виховна педагогічна практика. Програма та методичні рекомендації.

Силабус Вступ до слов’янської філології

Силабус Історія і діалектологія польської мови. ПМЛсо-2 (оновлений)

Силабус  Історія і діалектологія польської мови ПМЛсо-4 (оновлений)

Силабус. Історія і діалектологія польської мови. Середня освіта (польська мова і література)

Методичні рекомендації до курсу. Історія і діалектологія польської мови

 

ОП “Середня освіта (українська мова та література)” 

Силабус. Польська мова

Силабус. Вступ до слов’янської філології. Середня освіта (українська мова і література)

 

ОП “Українська мова і література” 

Силабус. Вступ до слов’янської філології. Українська мова і література. 

УМЛсо 3 курс Польська  мова Силабус новий (2)

 

ОП “Журналістика і медіакомунікація”

Польська-мова-

 

 

Івано-Франківський фаховий коледж.

Спеціальність 242 Туризм.

Основи польської орфографії

Польська мова. Методичні рекомендації до курсу

 

 

1. Лазарович О.М. Семантично-конотаційні особливості концепту правда у польській та українській мовах. Poradnik językowy. Zeszyt 10. Warszawa 2022. S. 93–114 (Scopus).

2. Olga Łazarowycz. Językowy obraz drogi w języku polskim i ukraińskim. Poradnik językowy. Zeszyt 1. Warszawa 2021. 109-128 (Scopus).

3.Лазарович О.М. Метафора та її функції в новелах Василя Стефаника. Język. Religia. Tożsamość. Gorzów Wielkopolski: Akademia im Jakuba z Paradyża, 2021. Nr 1 (23). S. 83-94.

4. Лазарович О.М. Основи польської орфографії. Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2021. 88 с.

5. Польська мова; методичні матеріали до курсу. Укладач Ольга Лазарович. Івано-Франківськ, 2021. 73 с.

6. Olga Łazarowycz, Halina Krajczyńska. Uczymy się pisać poprawnie. Навчально-методичний посібник з польської орфографії. Івано-Франківськ-Остріг, 2021. 116 с.

7. Лазарович О.М. Молодіжний сленг: мовленнєва культура чи контркультура / До глибини сутности мови. Збірник наукових праць на пошану професора М.П. Лесюка. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020. С.204–210.

8. Лазарович О.М., Крайчинська Г.Г.  Uczymy się pisać poprawnie. Навчально-методичний посібник. Остріг, 2020. 111 с.

9. Лазарович О.М. Прикметник інтелігентний в українській та польській мовах: семантичний та функціональний аспекти. Zeszyt naukowych prac ukrainoznawczych. Gorzów Wielkopolski. 2019. S. 91–100.

10. Лазарович О.М. Синонімія у польській та українській фразеології: функціональний аспект. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2019.  № 2 (54). С. 188–199.

Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych 2019. r.

11. Лазарович О.М. Лексикографія польської мови: історичний огляд. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2016. № 2 (34). С. 69–76. 3. Лазарович О.М. Міжмовна омонімія: проблеми вивчення, розуміння та перекладу споріднених мов (на прикладі української і польської) // Zeszyt Naukowych Prac Ukrainonawczych. –Gorzow Wielkopolski, 2018.S.61-69.

Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych 2018. r.

12. Лазарович О.М. Міжмовна омонімія: проблеми вивчення, розуміння та перекладу споріднених мов (на прикладі української та польської). Zeszyt Naukowy Prac Ukrainozawczych. Gorzów Wielkopolski, 2018. С. 61–67.

13. Лазарович О.М. Розвиток польського правопису (польською мовою) // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. –2017. – №3(39). С.56–63.

14. Лазарович О.М. (у співавторстві з Мельник Я.Г.). Церковнослов’янська мова . Навчально-методнчний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів ВНЗ. Видання четверте, перероблене та доповнене. –Івано-Франківськ, 2017. – 251 с. (14,82 друк. арк.).

Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych 2016 r.

15. О.М. Лазарович. Розвиток граматичної думки у Польщі кінця ХV – середини ХVІІІ ст. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2015 . № 2(30) . С. 86–93.

16. Ольга Лазарович, Вікторія Цюрак. Семантична деривація як один із способів творення молодіжного сленгу в польській мові. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Івано-Франківськ, Місто НВ, 2014–2015. Випуск 42–43. С. 52–55.

17. О.М. Лазарович, О.І. Яремин. Семантичні особливості фітоойконімного простору польської та української мов. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2014. № 2 (26). С. 196–203.

Заступник декана Факультету філології.

Секретар Вченої ради Факультету філології.

Заступник завідувача кафедри слов”янських мов.

Член Наукової ради збірника “Zeszyt Naukowych Prac Ukrainonawczych” (м. Гожув Великопольський, Республіка Польща).

Екзаменатор Державного сертифікаційного екзамену з польської мови на рівні В1, В2.

Наказ відрядження. Лазарович.

Zaproszenie AJP_Olga_Łazarowycz

Стажування:

Курс “Дизайн мислення в школі” на  платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. 30 год. Сертифікат від 26.02.2021 р.